Ondersteuning | ST2

Accu

 

 • De ST2 is voorzien van een hoogwaardige Li-Ion-accu. Deze voorziet het aandrijvingssysteem en alle elektronische onderdelen van energie. 78 afzonderlijke batterijcellen leveren in totaal 814 Wh.- Het accubeheersysteem (BMS) dat Stromer heeft ontwikkeld beschermt de accu tegen over- en onderspanning en optimaliseert de levensduur van de lithium-ion-accu.
 • U kunt uw ST2-accu zonder meer in een andere Stromer ST2 gebruiken of voor uw ST2 een extra accu gebruiken.
 • U kunt de ST2-accu na elke rit weer helemaal opladen, dit verlengt de levensduur van de accu en zo bent u altijd klaar voor de volgende rit. U hoeft de accu dus niet iedere keer helemaal leeg te rijden, er is geen geheugeneffect. Voer zoveel mogelijk deelladingen uit, zorg dat de accu niet helemaal leeg raakt en laad de accu ook op na korte bedrijfstijden.
 • Gooi uw ST2-accu en de lader niet bij het huisvuil. In de meeste landen hebben winkels die dit soort apparaten verkopen een inzamelplicht voor elektronisch afval. 
 • Controleer de geldende nationale wetgeving op het gebied van de inzameling van oude apparaten en batterijen. Breng gebruikte laders en accu’s terug naar uw Stromer-dealer.

ACCU VERWIJDEREN

Maak de accubox open met de bijbehorende sleutel.


Druk het slot met de sleutel naar binnen en open de accubox.


Trek de accu eruit.

De accu is heel zwaar, laat hem niet vallen. U kunt zich hierbij verwonden of u kunt de accu beschadigen.


 

ACCU PLAATSEN

 

Plaats de accu in de accubox. Let erop dat de EnergyBus-aansluiting onderop zit en de aanduiding THIS SIDE UP bovenop zichtbaar is. Schuif de accu naar beneden totdat deze vastklikt.

Sluit de accubox. Druk met vlakke hand op de klep totdat deze vastklikt en draai de klep op slot.

 • Laat de sleutel niet zitten. U kunt zich aan de sleutel verwonden of u kunt eraan blijven haken waardoor u wellicht ten val komt.
 • Trek de sleutel altijd uit het slot en bewaar deze op een veilige plaats zodat hij niet afbreekt of kwijtraakt. 

ACCU OPLADEN

De ST2-accu mag uitsluitend worden opgeladen met de ST2-lader of op een EnergyBus-laadstation. De accu kan direct in de Stromer of los worden opgeladen. Hieronder wordt het laadproces met de ST2-lader beschreven.

Lees de instructies op de lader voor u voor het eerst de accu oplaadt.

 1. Sluit de lader aan op een stopcontact. LED brandt rood.
 2. Houd de laadkabel losjes in de hand en voer deze langzaam naar de aansluiting op de accu (A) of op uw ST2 (B). Door de ingebouwde magneten wordt de stekker automatisch correct geplaatst.

Extern: sluit de lader aan op de accu. LED brandt oranje.

Intern: sluit de ST2-lader aan op de ST2. LED brandt oranje.

 • Als de accu volledig is opgeladen, brandt de LED groen. Ontkoppel de accu/ST2 van de ST2-lader.

LAADTIJD

Een lege ST2-accu heeft na een kleine 4 uur laden een laadniveau van ongeveer 80% en schakelt over op de spanningslaadmodus. Na in totaal 5 uur is de accu vol.

LED-FOUTMELDINGEN

 • LED op ST2-lader brandt niet: Controleer of de ST2-lader correct op het stopcontact is aangesloten.
 • LED brandt rood bij aangesloten accu: De accu wordt niet herkend door de ST2-lader. Controleer de aansluiting tussen de ST2-lader en de accu.
 • LED knippert rood: FOUT - overspanningsbeveiliging, overladingsbeveiliging, kortsluiting of de accu is beschadigd.


 • Vermijd opladen bij temperaturen boven 40 °C en in hermetisch gesloten ruimtes.
 • Vermijd water, vocht, stof of ontvlambare stoffen.
 • Plaats de lader altijd op een veilige en stabiele ondergrond.
 • Laad de accu niet op wanneer de behuizing van de accu of laderbeschadigingen of breuken vertoont.

LAADNIVEAU-INDICATOR

In het rijscherm kunt u het laadniveau van uw ST2 bekijken. Het laadniveau wordt in de vorm van een balkje en in procenten weergegeven. Als de accu leeg is schakelt uw ST2 de motor automatisch uit en schakelt hij over op de fietsmodus (geen ondersteuning

De balk boven het laadniveau geeft de actuele energietoevoer weer. Deze indicator helpt u om energiezuinig en met een grotere actieradius te fietsen. Hoe langer de balk is, hoe meer energietoevoer er is.

Zodra u de motor ondersteunt, beweegt de balk van rechts naar links.

In de terugwinningsmodus wordt de accu opgeladen en zal de donkere balk van links naar rechts bewegen. 


Voor uw veiligheid wordt een klein gedeelte van de accu-energie bewaard zodat de basisfuncties van uw ST2 kunnen blijven werken. Wanneer de accu leeg is en de motorondersteuning is uitgeschakeld blijven de verlichting en de schermen nog ongeveer een uur werken.

© 2014-2017 StromerShop.nl