Ondersteuning | ST2

Menu & Instellingen

 

MENUNAVIGATIE

Door op de aan/uit-knop te drukken gaat u naar het snelkoppelingsscherm. Hier hebt u directe toegang tot alle functies en instellingen:

Door opnieuw op de aan/uit-knop te drukken gaat u terug naar het rijscherm. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke instellingen vindt u in de respectievelijke paragrafen.

De werking van de beschreven instellingen kan veranderen na een software-update.

Het menu is alleen beschikbaar als uw ST2 stilstaat. Zodra u wegrijdt schakelt het touchscreen over op het rijscherm. Voor uw veiligheid kunt u tijdens het rijden het menu niet oproepen.

 

REMMODUS

Zodra u remt, schakelt de motor over op de remmodus en ondersteunt u bij het remmen. De remenergie wordt in de accu opgeslagen en vergroot zo de actieradius van uw ST2. Via het terugwinningsniveau kunt u de kracht van de motorrem van de ST2 aanpassen aan uw rijstijl. De terugwinning is bij gebruik van de linkerrem steeds maar half zo sterk als wanneer met rechts of met beide remmen geremd wordt.

 1. Druk in het MENU op BIKE.
 2. In het gedeelte REMMOD. kunt u de kracht van de remmodus instellen.
 

KOPPELSENSOR

U kunt het reactiegedrag van de ST2 aanpassen aan uw rijstijl. Via de sensorgevoeligheid bepaalt u de verhouding tussen de inspanning van de fietser en de motorondersteuning. Bij een hogere gevoeligheid zal de Stromer al bij lichte druk op de pedalen reageren.

 1. Druk in het MENU op BIKE.
 2. In het gedeelte KOPPELSENS. kunt u de sensorgevoeligheid instellen.

Een verandering van de sensorgevoeligheid beïnvloedt hoe snel de ST2 reageert bij alle ondersteuningsniveaus. Een hoge gevoeligheid vermindert de actieradius. 

 

TOTALEN

Om het totale aantal gereden kilometers, de totale rittijd en de gemiddelde snelheid en energieverbruik weer te geven doet u het volgende:

 1. Druk in het MENU op BIKE.
 2. In het gedeelte TOTALEN kunt u o.a. de volgende informatie bekijken:
 • KM TOTAAL of MIJL TOTAAL: De totale afstand die met uw ST2 is afgelegd (km of mijl)
 • RIT: De totale rittijd (uu:mm)
 • KM/U TOTAAL of MI/U TOTAAL: De totale gemiddelde snelheid (km/u of mijl/u)
 • WH/KM TOTAAL of WH/MIJL: Het gemiddelde energieverbruik (Wh/km of Wh/mijl)
 

DAGVERLICHTING

Voor uw veiligheid is de ST2 uitgerust met dagverlichting. Zodra uw Stromer wordt ingeschakeld gaat de dagverlichting branden. Zodra u de koplamp inschakelt, wordt de dagverlichting gedimd zodat tegemoetkomend verkeer ‘s nachts niet wordt verblind. Als geen prijs stelt op dagverlichting, kunt u deze deactiveren.

 1. Druk in het MENU op LICHT/LCD.
 2. In het gedeelte DAGVERL. kunt u de dagverlichting activeren en deactiveren.

We raden u aan om de dagverlichting altijd te activeren. U bent daardoor beter zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers en u vergroot uw veiligheid in het verkeer.

De dagverlichting is in sommige landen wettelijk niet toegestaan en kan daar dan ook niet geactiveerd worden.

 

CONTRAST & HELDERHEID TOUCHSCREEN

CONTRAST TOUCHSCREEN

U kunt het contrast van het touchscreen van uw ST2 aanpassen.

 1. Druk in het MENU op LICHT/LCD.
 2. In het gedeelte LCD-CONTR. kunt u het contract van het touchscreen instellen.

HELDERHEID TOUCHSCREEN

U kunt de helderheid van het touchscreen van uw ST2 aanpassen.

 1. Druk in het MENU op LICHT/LCD.
 2. In het gedeelte LCD-HELD. kunt u de helderheid van het touchscreen instellen.
 

TIJD / DATUM

U kunt tijd, datum en de notatie daarvan individueel instellen.

 1. Druk in het MENU op INSTELL..
 2. In het gedeelte TIJD/DATUM kunt u de gewenste notatie kiezen, en de tijd en datum instellen.
 

TALEN

De ST2 ondersteunt de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Nederlands.

 1. Druk in het MENU op SYSTEEM.
 2. In het gedeelte TAAL kunt u de gewenste taal instellen.
 

EENHEDEN (KM/MIJL)

De ST2 ondersteunt het metrische (m; km; km/u, Wh/km) en het imperiale (ft; mijl; mijl/u; Wh/mijl) systeem van meeteenheden.

 1. Druk in het MENU op SYSTEEM.
 2. In het gedeelte EENHEDEN kunt u het gewenste systeem kiezen.
 

MENU SYSTEEMINFORMATIE

De firmwareversie en het serienummer van het geïnstalleerde touchscreen en de controller kunnen als volgt worden weergegeven:

 1. Druk op de aan/uit-knop om naar het snelkoppelingsscherm te gaan.
 2. Kies in het snelkoppelingsscherm MENU en vervolgens SYSTEEM.
 3. In het gedeelte INFO vindt u de firmwareversie en het serienummer van het geïnstalleerde touchscreen en de controller
 

RESETTEN

RIJSCHERM RESETTEN

Om de rij-informatie zoals bijvoorbeeld de dagafstand en de rittijd te resetten, drukt u in het Rijscherm minstens 3 seconden op het bijbehorende schermgedeelte.

RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

U kunt de ST2 als volg resetten naar de fabrieksinstellingen.

 1. Druk in het MENU op SYSTEEM.
 2. In het gedeelte FABR.INST. kunt u de instellingen resetten.

LET OP: De volgende instellingen worden hierbij gereset: taal, eenheden (km/mijl), tijd- en datumnotatie, sensorgevoeligheid. terugwinningsniveau, instellingen dagverlichting en Bluetooth.

© 2014-2017 StromerShop.nl